:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ลงประกาศ: 31 พ.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_41_11_260031.pdf