:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ลงประกาศ: 30 เม.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_40_11_121680.pdf