:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ คำนวณราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลกองควาย

วันที่ลงประกาศ: 23 พ.ค. 2565

รายละเอียด:


file

mid_10_2022_9_24_321524.pdf