:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนเจริญ ม.6 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 16 ม.ค. 2566

รายละเอียด:


img

purchases_file_63.png

file

purchases_file_63_56_49_953.pdf