:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ คำนวณราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลกองควาย

วันที่ลงประกาศ: 23 พ.ค. 2565

รายละเอียด:


file

news_3_2022_9_24_270558.pdf