:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์-บ้านดอนเจริญ จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 16 มี.ค. 2565

รายละเอียด: .


img

news_2_2022_9_24_256390.jpg
news_2_2022_9_24_264143.jpg