:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์-บ้านดอนเจริญ จำนวน 1 สายทาง ตามประกาศ เทศบาลตำบลกองควาย

วันที่ลงประกาศ: 25 ม.ค. 2564

รายละเอียด: