:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำครกใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 31 ม.ค. 2565

รายละเอียด:


file

mid_9_2022_9_24_315393.pdf