:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำครกเก่า หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 9 มี.ค. 2565

รายละเอียด:


file

mid_8_2022_9_24_309343.pdf