:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำครกเก่า หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 9 มี.ค. 2565

รายละเอียด:


file

mid_8_2022_9_24_309343.pdf