:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ คำนวณราคากลางและกำหนดราคากลาง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการเสริมแอสฟัสต์คอนกรีต สายทาง นน.ถ.17-004 สายบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ - บ้านดอนเจริญ

วันที่ลงประกาศ: 6 ม.ค. 2564

รายละเอียด: .


img

mid_5_2022_9_24_285972.jpg
mid_5_2022_9_24_287347.jpg
mid_5_2022_9_24_288247.jpg
mid_5_2022_9_24_289115.jpg
mid_5_2022_9_24_289951.jpg