:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ คำนวณราคากลางและกำหนดราคากลาง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยการเสริมแอสฟัสต์คอนกรีต สายทาง นน.ถ.17-004 สายบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ - บ้านดอนเจริญ

วันที่ลงประกาศ: 6 ม.ค. 2564

รายละเอียด: .