:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ลงประกาศ: 5 ต.ค. 2565

รายละเอียด: .


file

news_4_2022_9_24_276881.pdf