:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประกาศคำนวณราคากลาง และกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

วันที่ลงประกาศ: 17 ส.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศคำนวณราคากลาง และกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ หมู่ที่ 10


file

mid_11_2022_9_24_327675.pdf