:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: ประกาศคำนวณราคากลาง และกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

วันที่ลงประกาศ: 17 ส.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศคำนวณราคากลาง และกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ หมู่ที่ 10


file

mid_11_2022_9_24_327675.pdf