:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง-ในไตรมาสที่-2-มกราคม-2564-มีนาคม-2564

วันที่ลงประกาศ: 28 เม.ย. 2565

รายละเอียด:


file

procurement_resultt_35_2022_9_24_509049.pdf