:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
ข้อมูลผู้บริหาร
นายดุสิต ยาใจ
นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร 085-030-0991
ร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร 089-855-4318
นางสาวอารีรัตน์ รัตนศิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร 096-296-6141
นายสวัสดิ์ รุ่งจันทร์ทิพย์
ที่ปรึกนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร.063-654-3927
นางชฏาพร สมรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
โทร 095-134-8415