:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ขอให้ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 29 เม.ย. 65
2 ขออนุญาตสร้างบ้านเทศบาลใหม่ 29 เม.ย. 65