:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบฟอร์มใบแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน 29 เม.ย. 65
2 ใบขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ 29 เม.ย. 65