:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลกองควาย
เลขที่ 307 หมู่ 3 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ : 054-719424
โทรสาร (FAX) : 054-719424
E-mail : saraban@kongkwai.go.th
Website : www.kongkwai.go.th
 
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน

 

แผนที่เทศบาลตำบลกองควาย

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น