:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเรียบหนองน้ำครก

24 ก.ค. 2564

รายละเอียด:

วันที่ 24 พ.ค 64 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลกองควาย และ สมาชิกเทศบาลตำบลกองควาย เข้าตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเรียบหนองน้ำครก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร