:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: การพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก

1 ก.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 1 กรกฏาคม นายไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรี ได้รับคำสั่งจากนายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย และหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ได้มีการพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก ณ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่-ธงหลวง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร