:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ติดตั้งไฟกิ่ง สนามฟุตบอล บ้านนาผา หมู่ที่3

1 ก.ค. 2564

รายละเอียด:

นายไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจากนายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ให้ติดตามงานไฟฟ้าสาธารณะ ณ สนามฟุตบอล บ้านนาผา หมู่ที่ 3

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร