:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: การตรวจก่อสร้างดาดลำเหมืองบ้านดอนน้ำครก หมู่ที่2 และบ้านาแห้ว หมู่ที่5

1 ก.ค. 2564

รายละเอียด: 1กรกฏาคม นายไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรี ได้รับคำสั่งจากนายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ออกตรวจก่อสร้างดาดลำเหมืองบ้านดอนน้ำครก หมู่ที่2 และบ้านาแห้วหมู่ที่5

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร