:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ร่วมวางรีดงานศพนายวานิช พุทธรักษ์

2 ก.ค. 2564

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย และร.ต.อ.ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย รวมทั้งเจ้าหน้าเทศบาลตำบลกองควาย ร่วมวางรีดงานศพนายวานิช พุทธรักษ์ ณ บ้านดู่ต้นฮ่าง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร