:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงิน และร้านอาหารพื้นเมือง

30 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ร้านฝ้ายเงิน พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ

https://www.facebook.com/Namphung0817832349/
https://maps.app.goo.gl/AMtcCnz3obi6kAxC6

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร