:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: การตัดแต่งต้นโพธิ์บริเวณหน้าวัดบ้านน้ำครกใหม่

2 ก.ค. 2564

รายละเอียด: 2 กรกฏาคม 2564 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ร.ต.อ ไชยเดช โรงคำ และปลัดเทศบาลตำบลกองควาย นายสำเริง พงษ์ใหม่ หน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย บริษัทเเพร่ธำรงวิทย์ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองควาย ได้มีการตัดแต่ง ต้นโพธิ์บริเวณหน้าวัดบ้านน้ำครกใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร