:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม( triple-p) ณ ศพด.บ้านน้ำครกเก่า

11 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย เป็นพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ณ  ศพด.บ้านน้ำครกเก่า

โดยมี นางสาวอารีรัตน์ รัตนศิลา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร