:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆของหมู่บ้าน

4 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย รองฯไชยเดช โรงคำ ร่วมกับ สท. ตรวจเยี่ยมโครงการ หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 4  

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร