:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: กิจกรรมโปรยดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา ขบวนอัญเชิญพระเจ้าปางเปิดโลกผ่านเส้นทาง

29 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร