:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2564

6 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงหลวง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกเก่า

นางสาวอารีรัตน์  รัตนศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ได้มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร