:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

23 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกองควาย ได้จัด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ได้รับเกียรติจาก นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธี โดยมี นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย กล่าวรายงานเปิดโครงการ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร