:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: นัดร่วมประชุมสภาตำบลกองควายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่่ ๑

29 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

นัดประชุมสภาเทศบาล วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา 13:00 น.


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร