:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทง

2 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมช่วยกันจัดเตรียมงานวันลอยกระทง ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์หมู่ 10

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร