:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลกองควาย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_167_59_400491.pdf