:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ระงับเหตุไฟไหม้บ้านนาผา ตำบลกองควาย

26 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

จากกรณีเหตุไฟไหม้บ้านนาผาหมู่ที่ ๗ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

นายดุสิต  ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ ภาคประชาชน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยเร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถสกัดเพลิงไว้ได้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร