:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

15 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


news_109_2022_9_24_459335.pdf