:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู เทศบาล รอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

3 พ.ค. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร