:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

30 ก.ย. 2564

รายละเอียด: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกองควาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร