:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: เรื่องปรึกษาหารือเตรียมพร้อมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่านปี ๒๕๖๖

16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมปรึกษาหารือเตรียมพร้อมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร