:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประชุม โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายต่างๆในศูนย์ อปพร.

13 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๖๕ นายดุสิต ยาใจ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลกองควาย เป็นประธานในการประชุม โครงสร้างการบริหารฝ่ายต่างๆของ อปพร. เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ความเข้าใจต่อตำแหน่งหน้าที่ และ ปฏิบัติตามภารกิจอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร