:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ยินดีต้อนรับ คุณจักรพงษ์ ทุมระฉายา จาก อบต.ส้าน รับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

1 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

1 มิ.ย.2565 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย และ นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวต้อนรับ คุณจักรพงษ์ ทุมระฉายา จาก อบต.ส้าน รับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโบายและแผนฯ เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร