:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ต้อนรับ คุณนภาพร พิชัย จาก อบต.ฝายแก้ว ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

1 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย และ นายสำเริง พงษ์ใหม่ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน 

ได้ต้อนรับ คุณนภาพร พิชัย จาก อบต.ฝายแก้ว มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 

เทศบาลตำบลกองควาย รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร