:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ร่วมไว้อาลัยคุณแม่ลำเพียร แดนนารินทร์

9 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อม รองฯ ไชยเดช โรงคำ เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารร่วมไว้อาลัย คุณแม่ลำเพียร แดนนารินทร์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร