:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: การประชุมสภาเทศบาลตำบลกองควาย สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑

29 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย พร้อมด้วยคณะบริหาร รองฯไชยเดช โรงคำ รองฯอารีรัตน์ รัตนศิลา เข้าร่วมประชุมสภา สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร