:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: เยี่ยมผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวตามแนวทาง Home Isolation

28 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

เยี่ยมผู้ป่วยโควิด-19และผู้เสี่ยงสูง ที่รักษาตัวตามแนวทาง Home Isolation โดยรองฯอารีรัตน์ รัตนศิลา เป็นผู้นำเยี่ยม


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร