:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลกองควาย โทรศัพท์ 054-719-424 // วิสัยทัศน์ (VISION) "เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อ: วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

14 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

????????วันที่ 14 มกราคม 2566 นายดุสิต  ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ เทศบาลตำบลกองควาย ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูจากสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรมและการแสดงจาก ศพด. ในเขตเทศบาล, โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่, โรงเรียนบ้านนาผา และโรงเรียนน่านประชาอุทิศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าต่อไป????‍????????‍????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร