:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕

9 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตวุฒิสภาจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามกีฬาตำบลกองควาย บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์หมู่ที่๑๐ โดยมีนายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย กล่าวรายงาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร