:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ประชุมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลกองควายประจำปี ๒๕๖๕

18 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย เป็นประธานเปิดการประชุมปปรึกษาหารือ การจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกองควาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร