:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหะนะ ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย จังหวัดน่าน

11 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

พร้อมรองนายกฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกองควาย ร่วมทำบุญ

"ตักบาตรเทโวโรหะนะ" สืบสานประเพณีทำบุญหลังวันออกพรรษา

ณ วัดพระธาตุเขาน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร