:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: ภาพงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน่าน ตอน #Creative Space ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ #คุ้มเจ้าเทพมาลา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

5 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร