:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและพนักงานเทศบาล โอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง

29 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและพนักงานราชการโอน(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่ง โดยมี นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ร่วมงานอย่างอบอุ่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร