:
เทศบาลตำบลกองควาย ยินดีให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล/แฟ๊กซ์ 054-719424, กองคลัง 054-719425, กองช่าง/ปลัดเทศบาล 054-719426,ห้องผู้บริหาร 054-719427

ชื่อ: โครงการ ๑ ครัวเรือน ๑ สวนครัว สร้างเกราะป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

28 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย เป็นประธานเปิด "โครงการ ๑ ครัวเรือน ๑ สวนครัว สร้างเกราะป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าของสวนครัวตัวอย่างปลอดสารเคมีของแต่ละหมู่บ้าน จัดโดย รพสต.กองควาย สนับสนุนโดย กองทุนหลักปประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกองควาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร